Termiske afluftere

Valg af termisk aflufter afhænger af kedlens dampydelse, procentvis returkondensat samt krav til iltindhold.

Desuden gælder det, at spædevandet som minimum skal have en opholdstid i aflufteren på ½ time.

Ved krav om iltindhold < 0,05 mg/l monteres den termiske aflufter med dome.

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris