Heatwell varmevekslere

Boilerworks varmevekslere er en produktserie udviklet til et bredt anvendelsesområde indenfor energianlæg og industriel brug. Designet udføres efter et fleksibelt modulsystem opbygget af elementer, som gør os i stand til at finde den optimale tekniske og økonomiske løsning. Elementerne indbygges i kabinetter med tilslutninger efter kundebehov. Varmevekslerne beregnes og dimensioneres specifik efter forespørgsler/ordre.

Ved tilbudsgivning udarbejdes termiske beregninger og design i nær korrespondance med kunden. Derved opnås optimale forhold imellem ydelse, pris og størrelse.

Der ydes kunderådgivning ud fra mere end 40 års erfaring med produktet.

Vores kompetente og veluddannede medarbejderstab har mange års erfaring inden for energi- og varmevekslerbranchen. Desuden har vi bredtfavnende produktionsfaciliteter til rådighed, samt mulighed for kraftige ressourcetilføjelser ved hasteordre og i højsæson. Vi lægger stor vægt på rettidige leveringer.

Typiske anvendelsesområder

Fødevandsforvarmer ECO

Som fødevandsforvarmer til kedelinstallationer kan brændselsforbruget reduceres betydelige ved installation af en fødevandsforvarmer. Returvandet til kedlen ledes igennem fødevandsforvarmeren og restvarmen fra røggassen kan derved udbyttes mest optimalt.

Kondenserende varmeveksler til gas- kedler/motorer/turbiner

Der er mulighed for at køre med fuld kondenserende drift med nedkøling under røggassens dugpunkt. Dette anvendes typisk indenfor fjern- og centralvarmeanlæg fyret med brændsel fri for syrerester som f.eks. Cl og So(x). Brændsler, der kan anvendes til kondenserende drift kunne være naturgas, propan, butan, isopropanol og tilsvarende.

Luftforvarmer damp/vand og røggas

Varmeveksleren kan anvendes som luftforvarmer (LUFO) i tilfælde, hvor der ønskes opvarmning af procesluft. Kølemidlet kan være varm vand med ligeledes kondenserende damp.

Denne type er ofte anvendt til forvarmning af forbrændingsluft, opvarmning af procesluft samt tørrekamre.

Typegodkendelse – CE erklæring

Design og produktion iht. PED. EU-direktiv 97/23/EF for indretning af trykbærende udstyr.

Stemplingstilladelse til udstedelse af CE-erklæring efter godkendte Typeafprøvningsattester.