Boilerworks historie

Boilerworks A/S’ historie er baseret på mange års erfaring med fremstilling og opførelse af små og mellemstore kraftværker, biomasse kedler og affaldsforbrændingsanlæg.

Fabrikken I Tønder har eksisteret siden 1959 og har i sin levetid opretholdt sin position som en førende producent af komponenter til højtryks- og højtemperatursystemer til de mest avancerede trykinstallationer i verden.

1959 Kedelfabrikken TØMA A/S etableres
1960 TØMA indgår en produktionsaftale med Burmeister & Wain der senere overtager aktiemajoriteten og danner firmaet Burmeister & Wain Energi BWE A/S
1966 TØMA udvider produktionskapaciteten og bygger hallerne 1, 2 og 3
1974 Ny hal 6 bygges. Bruges i dag til produktion af varmevekslere
1992 Fusion med Deutsche Babcock
1997 Fls Miljø a/s overtager virksomheden
2002 Det oprindelige BWE A/S udskilles og Boiler Works A/S dannes
2004 Heatwell produktion overtages af Boiler Works og produktionen af varmevekslere starter
2007  DP Cleantech overtager Boiler Works A/S
2013 Danstoker A/S overtager produktions- og service faciliteterne i Tønder, og virksomheden føres videre under navnet Boilerworks A/S
2017 Danstoker Gruppen ekspanderer og overtager produktionsaktiviteterne i Weiss fabriksenhed beliggende i Polen, som fortsætter under navnet Danstoker Polen
2020 Danstoker Gruppen frasælger Boilerworks aktiviteter, der omfatter design, produktion og servicering af højtrykskedler og fyringsenheder