HEDTOLIE

Type: TGL (horisontal), TGV (vertikal), TGE (elopvarmet), TGU (træspåner). CE-mærket

Brændsel: Olie/gas, Bio (træspåner), El

Varme kapacitet (kW): TGL: 100 – 15.000 kW, TGV: 100 – 15.000 kW, TGU: 300 – 3.000 kW, TGE: 6 – 1.200 kW

Tryk: Op til 10 bar(o), max 350°C

Hedtolieanlæg

Danstoker hedtolieanlæg designes opgavespecifikt og bygges efter DIN 7454. Hedtolieanlæg anvendes oftest i stedet for damp og vand, med olie som varmebærende medie, som følge af et generelt højere temperatur niveau ved lave driftstryk. Jf. damptabellen kræver høje damptemperaturer høje tryk. Med trykløse hedtolieanlæg opnås temperaturer op til 300°C og op til 400°C på tryksatte hedtolieanlæg.

Hedtoliekedler opvarmes enten af el, gas, fyringsolie, tung fyringsolie og/eller fastbrændsel.

Mobile containercentraler med hedtolieanlæg eller incineratorer for afbrænding af uønskede gasser og lugtgener, ligger ligeså indenfor Danstoker’s leveringsomfang.

Fordele ved hedtolieanlæg:

  • Høje driftstemperaturer typisk op til 300°C ved atmosfærisk tryk

  • Valgfrit temperaturniveau

  • Ingen krav om forbehandlet kedelfødevand

  • Ingen korrosionsfare

  • Lave vedligeholdelsesomkostninger

  • Støjsvag – ingen faseovergang og dampslag

  • Let betjening og ingen krav om kedelpasserbevis