Kedel og kedeltrykparter

Boilerworks producerer større direkte fyrede kedelenheder med strålingsparten bygget som en vandrørs- eller panelvægs sektion og konvektionsparten er en røgrørs sektion. Kedlerne kan leveres som sektionerede enheder eller sammenbyggede: Combo-kedel

Fremstilling af panelvægge
Panelvægge fremstilles af rør indtil ø101,6 mm til såvel industrikedler som ultra kritiske kedler med høje tryk og temperaturer. Panelerne kan bukkes i op til 3.200 mm bredde i en vinkel på op til 120°.

Bukning af panelvægge og rørslanger
Alle normale rørdimensioner fra ø21,3 til ø168,3mm. Boilerworks bukkemaskiner er udrustet til at overholde de strengeste krav til ovalitet og godstykkelses reduktion.

Overhedere og samlekasser
Komplicerede overhedere og samlekasser i kedelanlæg fremstilles efter – og tilpasses kundens specielle behov. Samlekasserne har det formål at sikre ensartede damptemperaturer, så der opnås en jævn termisk belastning. Disse er placeret mellem overhedere, hvis primære opgave er at lave tør vanddamp til turbinen.

Economizers
Udskiftning af economizers i kedelanlæg er et af Boilerworks specialer. Economizeren er en varmeveksler mellem fødevand og røggas, som kan give en besparelse i brændstofforbrug, en forøgelse af damphastigheden og kedeleffektiviteten. Dvs. en effektivisering af hele kedelanlæggets brændselsøkonomi.

Shock blast rensningssystem
Boilerworks har udviklet et rensesystem, der er særdeles effektivt til renholdelse af hedeflader, som typisk vil blive rengjort med vandvask. Systemet installeres til at virke med trykluft og til at køre 100% fuldautomatisk, integreret med eksisterende SRO. Den principielle virkemåde er, at en luftmængde indblæses momentant, hvorved en eksplosionslignende trykbølge renholder de påvirkede hedeflader. Indblæsningens fysiske udformning tilpasses de aktuelle forhold.

Fordele:

  • Kontinuerlig renholdelse af hedeflader giver stabil kedeldrift og – temperatur.
  • Rensning med luft giver minimal eller ingen påvirkning af processen – i modsætning til vand, der oftest påvirker energiregulatoren væsentligt.
  • Lavt luftforbrug, typisk 40 – 100 Nm3/døgn, afhængig af applikation.
  • 100% fuldautomatisk.
  • Korrosionsskader fra rens med vand undgås.
  • Støjsvag.

Tilbehør – reservedele, ventiler, pumper, diverse rør
Af reservedele til kedelanlægget kan nævnes overhedere, economizers, fordampere, kedelmembranvægge og rørsystemer.