Certifikater

Kvalitet, sundhed, sikkerhed og miljø er vigtige emner i Boilerworks A/S arbejdsmiljø. Både interne og eksterne faktorer skal være i fokus ved kvalitet, miljø og sikkerhed.

Som EN ISO 9001 og EN ISO 14001 certificeret virksomhed imødekommer Boilerworks A/S kundernes krav og forventninger til organisationens produkter og ydelser.

Kvalitetspolitik

Boilerworks A/S kvalitetspolitik er baseret på kvalitetssikring, som en del af hele organisationen. Kvalitet, pålidelighed, levering til tiden og god service er vores største aktiv. Dette gælder for hele organisationen, både hvad angår produkter, mennesker og vores måde at drive forretning på. Vores kunder skal altid føle sig sikre på, at vores produkter og tjenester dækker deres behov og imødekommer eller fortrinsvis overgår deres forventninger.

Denne politik kan kun opnås gennem en målrettet og systematisk kvalitetsstyring.

Kvalitetsmål

  • Vi sætter kundernes behov i fokus hele tiden
  • Vi skal være til rådighed for vores kunder
  • Alle vores produkter og serviceydelser skal leveres til tiden og i henhold til den aftalte pris og kvalitet
  • Vi skal bidrage til vores kunders øget konkurrenceevne ved at købe vores produkter og ydelser
  • Vi tilstræber at blive opfattet som den foretrukne samarbejdspartner med stort kompetenceniveau og fremragende samarbejdsrutiner
  • Vi kræver, at vores underleverandører har et dokumenteret kvalitetsstyringssystem

Vores kvalitetspolitik gælder for alle vores medarbejdere og underleverandører. Vores kvalitetsstyringssystem opfylder kravene i vores certificerede EN ISO 9001 standard og er designet til at sikre styring af alle aktiviteter, der har indflydelse på kvalitet. Alle medarbejdere på alle niveauer har ansvaret for at følge fastlagte procedurer og sørge for at efterleve kvalitetspolitikken. Vi stræber efter det højeste kompetenceniveau for vores medarbejdere. Systemer vedligeholdes for at sikre løbende forbedringer af interne processer på alle niveauer i organisationen. Vi udfører løbende udvikling af ny teknologi til vores produkter og ydelser for hele tiden at være konkurrencedygtige.

Miljøpolitik

Vores sundheds-, sikkerheds- og miljøpolitik er nul skader. Vi opfordrer denne nul hændelse tankegang til alle medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere. Boilerworks A/S er dedikeret til forebyggelse af uheld, skader, sygdomme og sigter på at mindske risikoen for skader på miljø og ejendom ved brug af materialer, maskiner, stoffer og tjenester, der ikke er skadelige for menneskers sundhed, sikkerhed eller miljø.

Vores miljøledelsessystem opfylder kravene i vores certificerede EN ISO 14001 standard og er designet til at sikre styring og kontrol af alle aktiviteter, der har indflydelse på sundhed, sikkerhed og miljø. Vi overholder gældende lovgivninger, miljøgodkendelse, bekendtgørelser og direktiver og arbejder kontinuerligt på at forbedre vore processer og performance indenfor sundhed, sikkerhed og miljø.

Certificeringer

Foruden EN ISO 9001 og EN ISO 14001 er Boilerworks A/S certificeret efter følgende standarder:

  • EN ISO 3834-2 fuldstændige kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer i svejseværksteder og på montagepladser
  • Ad 2000-Merkblatt HP0 Kvalitetsnorm for design og fremstilling af trykbærende udstyr i henhold til Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
  • EN 1090 EXC 3 Factory Production Control for svejsning af stålkonstruktioner

Download EN ISO 9001:2015 certifikat

Download EN ISO 14001:2015 certifikat

Download EN ISO 3834-2 certifikat

Download AD 2000-Merkblatt HP0 certifikat

Download EN 1090-1:2009+A1:2011 certifikat