Overheder

Overhedere dimensioneres ud fra hver enkel dampkedelsag.

Følgende oplysninger skal kendes:

  • Ønsket damptryk

  • Ønsket damptemperatur (eventuelt reguleringsområde)

Ud fra ovenstående oplysninger beregnes, tegnes og prissættes den aktuelle overheder.

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.