Røggaskedler (WHRB)

Design og udvikling af specialkedler og ekonomisere til røggasveksling fra kemiske og industrielle processer.

Spildvarmen udnyttes i 1, 2 eller 3-træks kedler med efterfølgende lavtemperatur economiser eller med integrerede overhedere på dampkedlerne.

Tilhørende system- og komponentleverancer afpasses efter den enkelte kundes ønsker.

Kedlerne udstyres ofte med Danstokers automatiske rensningssystem: Danblast

  • Varmt vand / hedtvand

  • Damp

  • Specialkedler op til 40 kg/sek. røggas

  • Designtryk op til 28 bar(o)

WHRB

Type: Røggaskedel generelt til varmt vand, damp og hedtvand

Teknisk info: op til 28 bar(o) – vand/damp. Kapacitet afhængig af røggasmængde. Max 40 kg/sek røggas.