VP

Type: Varmt- og hedtvandskedel. Vertikal røggaskedel

Brændsel: Røggas

Varme kapacitet (kW): 1.700 – 16.000 kW

Tryk: Max 16 bar(o)