ABSORPTION-VP

Type: Heat-pump type I. Anvendes ifm. fjernvarme og i teknisk industri

Energikilde: Røggas, damp, hedtvand

Varme kapacitet (kW): Varmeydelse: 500 – 40.000 kW

Teknisk info: Varmt vand: op til 80 °C. Varmekilde: afgas, damp, hedtvand. COP: 1,7 – 1,85