Tilbehør til hedtoliekedler

Danstoker designer, konstruerer og leverer komplette hedtolieanlæg, som er sammensat af flere forskellige komponenter:

 • Ekspansionsbeholder

 • Samletank

 • Vand

 • Prøvekøler

 • Pumpeunit eller løs fylde- og drænpumpe

 • Luft/gas-udskiller

 • Afgasningsunit

 • Primær pumpeunit

 • Sekundær pumpeunit

 • Vekslerunit (vand, olie, hedtvand og damp)

 • El-tavle

Kontakt Danstoker med nødvendig data og få oplysning om pris.