Miljø og socialt ansvar

Danstoker Gruppen og Boilerworks har et fælles mål for, at der ikke må være en konflikt imellem økonomisk udvikling og miljøbeskyttelse, både nu og i kommende generationer.
En af de største udfordringer, verden står over for i det næste årti, er at få markedskræfterne til at arbejde på en måde, der beskytter og forbedrer miljøet.
Danstoker Gruppen har derfor udarbejdet et miljøcharter, forankret i ICC’s 16-punkts Miljøcharter: “Erhvervslivets erklæring for bæredygtig udvikling”.

1. Prioritering af miljøhensyn

At erkende vigtigheden af miljøbevist målsætning og ledelse

2. Integreret ledelse

At integrere miljøpolitik som en ledelsesfunktion

3. Løbende forbedring

Løbende – regionalt og globalt – at udvikle virksomhedens miljøpolitik og –resultat

4. Personaleuddannelse

At fremme medarbejdernes miljøansvarlighed

5. Forudgående vurdering

At vurdere miljøpåvirkninger før nye aktiviteter implementeres

6. Produkter og tjenesteydelser

At udvikle og levere produkter og ydelser med størst mulig bæredygtighed

7. Kunderådgivning

At vejlede kunderne om produkternes forsvarlige brug og bortskaffelse

8. Anlæg og drift

At drive virksomheden under hensyntagen til ressourcer og bæredygtighed

9. Forskning

At bidrage til industriens udvikling af metoder, der minimerer skadelig miljøpåvirkning

10. Forebyggende strategi

At tilpasse virksomhedens gøremål så skadelig miljøpåvirkning forebygges

11. Entreprenører og underleverandører

At fremme de her beskrevne principper hos virksomhedens samarbejdspartnere

12. Risikoberedskab

At udvikle og opretholde beredskabsplaner til at imødegå virkninger af miljøuheld

13. Teknologiudveksling

At bidrage til udveksling af miljømæssigt forsvarlige teknologier og ledelsesmæssige metoder i den industrielle og offentlige sektor

14. Bidrag til den fælles indsats

At bidrage til udviklingen af de internationale programmer og fremme miljøbevidsthed og –beskyttelse

15. Åbenhed

At fremme åbenhed over for dialog – internt og eksternt – om miljøforhold

16. Opfyldelse

At følge virksomhedens miljøresultater og underrette relevante parter herom

Social ansvarlighed ”CSR”

”CSR defineres som virksomhedernes frivillige arbejde på at integrere sociale og miljømæssige hensyn i deres forretningsaktiviteter og i interaktionen med deres interessenter”. EU (2001) Corporate Social Responsability

Boilerworks arbejder målbevidst efter denne definition, og det afspejles tydeligt i Danstoker gruppens vision, hvor to af visionens hovedtemaer lyder:

  • Være værdsat som en virksomhed med et socialt og etisk ansvar, der respekterer og udvikler de mennesker, vi har tilknytning til og indflydelse på.
  • Være en virksomhed der vedkender sig sit ansvar over for lovgivning, demokratiske spilleregler og traditioner – lokalt såvel som internationalt – og som arbejder målbevidst med miljøoptimale og ressourcebevarende løsninger.