Vi er en kundeorienteret salgs- og servicevirksomhed med egne produktionsfaciliteter til kedeltrykdele og varmevekslere. Vores speciale er fremstilling og levering Heatwell varmevekslere til industrianlæg.