Vi er en kundeorienteret projekt- og servicevirksomhed med egne produktionsfaciliteter til kedeltrykdele, forbrændingsudstyr og varmevekslere. Vores speciale er fremstilling og levering af højtrykskedler og -komponenter til kraftværker, affalds- og biomassefyrede anlæg samt industrianlæg.