Absorptionsvarmepumper og chillers

Absorptionsvarmepumper

Danstoker’s absorptionsvarmepumper tager udgangspunkt i behovet for energioptimering. En ekstra køling af røggasserne nyttiggør kondenseringsvarmen i vanddampen og forbedrer systemets virkningsgrad. Absorptionsvarmepumpen drives i modsætning til en kompressorvarmepumpe af en højtemperaturenergikilde i stedet for el.

Absorptionsvarmepumperne leveres med en køleeffekt på fordamperen fra 150 kW til 5.000 kW. Varmepumpen ”låner” energi fra systemet til at drive generatoren og returnerer den lånte energi til anlægget sammen med den energi, fordamperen trækker ud af spildvarmen (røggasserne). Forholdet mellem den samlede afgivne energi og den ”lånte” energi er 1,7. Forholdet kaldes COP-værdien.

Drivenergi absorptionsvarmepumper:

 • Naturgas / Biogas

 • Varme røggasser (ca. 400˚C ) 

 • Hedtvand (min. 140˚C )

 • Damp

Absorptions-Chiller

Danstoker’s absorptions-chiller tager udgangspunkt i behovet for køling af processer inden for industrien samt for komfortkøling af bygninger.

I industrien findes mange situationer, hvor der i dag bliver brugt el til nedkøling af kritiske processer. Med en absorptions-chiller kan virksomheder udnytte egen spildvarme og producere kulde.

Absorptionschillerene leveres som standard med en køleeffekt på fordamperen fra 50 kW til 3.500 kW. En kombination af flere maskiner for større ydelse kan designes efter behov.

Spildvarmen bruges til at drive chilleren, hvor forholdet mellem den samlede afgivne energi og den ”lånte spildvarme”” er 0,7 til 0,8. For at komme af med den samlede energimængde fra spildvarme + proceskøling, skal chillerens varmtvandskreds tilsluttes et køletårn og bortledes til det fri.

Kuldeeffekten på absorptionschilleren, kan designes med en fordampertemperatur helt ned til -5°C  på en vand/LiBr maskine. Det betyder, at det er muligt at opnå temperatur under frysepunktet uden for trykdirektivet og dermed undgå årlige inspektioner fra bemyndigede organer.

Drivenergi absorptions-chiller:

 • Varmt vand (ned til 80°C)

 • Varme røggasser (ned til 270°C)

ABSORPTION VP

 • Røggas, damp, hedtvand
 • Type
 • Heat-pump type I
  Anvendes ifm. fjernvarme og i teknisk industri
 • Teknisk info
 • Varmt vand: op til 80 °C
  Varmekilde: afgas, damp, hedtvand
  COP: 1,7 – 1,85
 • Varmekapacitet
 • Varmeydelse: 500 – 40.000 kW

ABSORPTION VP, DIRECT FUEL FIRED

 • Olie/gas
 • Type
 • Heat-pump type I
  Anvendes ifm. fjernvarme og i teknisk industri.
 • Teknisk info
 • Varmt vand: op til 80°C
  Varmekilde: NG, LPG, CNG eller HSD
  COP: 1,65 – 1,75
 • Varmekapacitet
 • Varmeydelse: 200 – 10.000 kW

ABSORPTION CHILLERS

 • Røggas eller varmt vand
 • Type
 • Anlægstype iht. designkriterier. Køleteknik og air-conditionering
 • Teknisk info
 • Laveste outlet temp. chilled vand: -5°C. Desig inlet temp. kølevand: 25 – 32°C. Min. inlet temp. kølevand: 10°C
  Varmekilde: røggas ned til 270°C eller varmt vand (80-120°C)
  COP: 0,7 – 0,8
 • Varmekapacitet
 • Kuldeydelse: 50 – 3.500 kW