ECO

Type: Eco beregnet for røggasser

Brændsel: Røggas

Tryk: Op til 35 bar(o). Kapacitet op til 100.000 Nm³/h