El-kedler

Global overproduktion af strøm fra sol og vind giver økonomiske fordele ved at supplere varmeforsyningen med el-kedler i fjernvarmeværker og i industrien.

Fjernvarmeværkerne kan ofte erstatte brugen af fossile brændsler og lade en el-kedel producere varme til f.eks. værkets akkumuleringstank, når el-prisen er lav. Det medfører en mere miljøvenlig drift og mindre sårbarhed over for udsving i energipriserne.

Industrien har samme muligheder for at supplere eller erstatte varmtvands-, hedtvands- og dampkedler med el-kedler. En analyse af fordele og omkostninger gør el-kedler yderst konkurrencedygtige og forbedrer virksomhedens CO2-regnskab.

El-kedler har et robust design og et stort reguleringsområde. Både etablering, drift og vedligeholdelse er ofte billigere end med traditionelle kedler, idet der hverken er skorsten eller mekaniske sliddele.

Der skelnes mellem to typer af el-kedler:

  • Lavspændingskedler
  • Højspændingskedler

Danstoker producerer lavspændingskedler

Element lavspændingskedler

Type: Varmtvands-, hedtvands- eller dampkedel. Lavspænding element el-kedel. 400 V eller 690 V forsyning.

Forsyning: El

Kapacitet: 400 – 3.600 kW

Damp ydelse (kg/h): 600 – 5.400 kg/h