SPECIAL KEDLER

Type: Damp- og Varmt/Hedtvandskedler. Røgrørs-, boks- og vandrørskedler

Brændsel: Fastbrændsel

Dampkapacitet (kg/h): Op til 68.000 kg/h

Varmekapacitet (kW): Op til 50.000 kW

Tryk: Op til 43 bar(o), design afhængig