1. Prioritering af miljøhensyn
  At erkende vigtigheden af miljøbevist målsætning og ledelse
 2. Integreret ledelse
  At integrere miljøpolitik som en ledelsesfunktion
 3. Løbende forbedring
  Løbende – regionalt og globalt – at udvikle virksomhedens miljøpolitik og –resultat
 4. Personaleuddannelse
  At fremme medarbejdernes miljøansvarlighed
 5. Forudgående vurdering
  At vurdere miljøpåvirkninger før nye aktiviteter implementeres
 6. Produkter og tjenesteydelser
  At udvikle og levere produkter og ydelser med størst mulig bæredygtighed
 7. Kunderådgivning
  At vejlede kunderne om produkternes forsvarlige brug og bortskaffelse
 8. Anlæg og drift
  At drive virksomheden under hensyntagen til ressourcer og bæredygtighed
 9. Forskning
  At bidrage til industriens udvikling af metoder, der minimerer skadelig miljøpåvirkning
 10. Forebyggende strategi
  At tilpasse virksomhedens gøremål så skadelig miljøpåvirkning forebygges
 11. Entreprenører og underleverandører
  At fremme de her beskrevne principper hos virksomhedens samarbejdspartnere
 12. Risikoberedskab
  At udvikle og opretholde beredskabsplaner til at imødegå virkninger af miljøuheld
 13. Teknologiudveksling
  At bidrage til udveksling af miljømæssigt forsvarlige teknologier og ledelsesmæssige metoder i den industrielle og offentlige sektor
 14. Bidrag til den fælles indsats
  At bidrage til udviklingen af de internationale programmer og fremme miljøbevidsthed og –beskyttelse
 15. Åbenhed
  At fremme åbenhed over for dialog – internt og eksternt – om miljøforhold
 16. Opfyldelse
  At følge virksomhedens miljøresultater og underrette relevante parter herom