Ny træpulver fyret damp kedel til det Akademiska Hus AB (Chalmers) i Göteborg i Sverige

Boilerworks fik i slutningen af oktober 2017 en ordre vedr. levering af et kedelanlæg til Akademiska Hus AB (Chalmers) i Göteborg, Sverige. Kedelanlægget bliver, udover at producere damp til turbinedrift og fjernvarme, et forsøgsanlæg til de studerende på Chalmers universitet i Göteborg. Kedelanlægget leveres i samarbejde med Petro Bio, som er en svensk producent af brændere.

Boilerworks leverance består af en 6 MW (bio olie) damp kedel, 40 bar og 400°C, som er fyret med Petro Bio’s brænder til både træstøv, gas og bio-olie. Herudover tilhørende udstyr såsom; sodblæsningssystem, aflufter, fødevandssystem, stålstruktur, galleri, isolering, m.m. samt montage og opstart.

Kedlen er en såkaldt forsknings kedel, da den vil være en del af undervisningen på universitet Chalmers i Göteborg

Projektet startede op i november 2017, og kedlen skal leveres i sommeren 2018.

Boilerworks har god erfaring med at samarbejde med Petro Bio. I 2014 var et lignende samarbejde omkring et projekt i Haraldsrud i Oslo.