Boilerworks A/S har fået opgaven med en opgradering af ovnen og renovering af kedel på Leirvik IRF kommunale forbrændingsanlæg på Færøerne. IRF kedlen er en affaldskedel til destruktion af affald. Anlægget er fra 1989 og blev oprindeligt designet til 2,5 tons affald per time.

Formålet med opgraderingen af anlægget er dels at hæve anlæggets kapacitet og en levetidsforlængelse. Kapaciteten skal hæves til 3,5 t/h, 6 bar og 110° samt en levetidsforlængelse. Anlægget producerer hverken strøm eller fjernvarme, men bruges pt kun til afbrænding af affald.

Boilerworks A/S er leverandør af højtrykskedler og komponenter til kraftværker, affalds- og biomassefyrede anlæg. Vi tilbyder al form for service og vedligeholdelse af kedelanlæg, som omfatter alt fra simple reparationer til omfattende vedligeholdelsesplanlægning, modernisering af anlæg samt installation af nye komponenter og kontrolsystemer.

Boilerworks har stor erfaring i kedler til affaldsforbrændingsanlæg herunder opgraderinger og har haft lignende projekter bl.a. til forbrændingsanlægget i Torshavn.