Boilerworks A/S underskrev i april 2017 kontrakt med det svenske selskab Vattenfall for produktion, levering og installation af en røggaskøler til deres kraftvarmeværk i Uppsala i Sverige.

Vattenfall er et europæisk energiselskab med ca. 20.000 medarbejdere. Sammen producerer de varme og energi fra vind, vand, sol, biomasse, atomkraft, kul og gas. Vattenfall er Sveriges største producent af vedvarende elektricitet med et varme output på ca. 1.000 MWth. Affaldskedlen block 5 i Uppsala leverer både damp og fjernvarme til kunden.

Røggaskøleren, bestående af elementer og casing, blev leveret på stedet som en færdig enhed, der var klar til at blive monteret og installeret. Fjernelsen af den gamle køler og installationen af den nye skulle udføres inden for 48 timer.

Alle beregninger, dokumentation og tegninger, herunder tredjepart godkendelser, samt produktion og installation af røggaskøleren, blev leveret af Boilerworks.

Røggaskøleren består af 18 rustfri stålelementer, arrangeret i 6 lag og bygget ind i en ramme. 3 elementer monteret ved siden af hinanden i hvert lag. Elementerne er forbundet i modstrøm (vand til røggas) for at sikre den højeste effektivitet.

Hvert element er fremstillet med 6 rækker af rør i forskudt konfiguration, med finner for hver 10 mm. Rørene er svejset i 10 mm rørplader i begge ender.

Røggaskøleren er placeret før skorstenen og afkøler røggasserne med fjernvarmevand fra ca. 160 ° C til en temperatur på 70 til 80 ° C. Køling af røggassen reguleres, så der undgås dannelsen af våde røggasser i skorstenen under drift.