Profil

Boilerworks A/S er en service- og projektorienteret virksomhed, som har specialiseret sig i design, produktion, installation og servicering af højtrykskedler og højtrykskomponenter til den internationale energisektor. Vi har mere end 70 års erfaring indenfor produktudvikling og teknisk innovation inden for affaldshåndtering og biomasseindustrier. Blandt vores kunder tæller kraftværker, affalds- og biomassefyrede anlæg samt industri anlæg.

Virksomheden er beliggende i Tønder og Esbjerg og er datterselskab af Danstoker A/S i Herning. Gruppen er en del af den internationale koncern Thermax Group, som har hovedkontor i Indien og er repræsenteret i 75 lande med kontorer og fabrikker rundt om i verden.

Vores kernekompetencer er:

  • Design, fremstilling og installation af højtrykskomponenterne, som bl.a. omfatter overhedere, economisere, panelvægge, samlekasser, etc.
  • Design, fremstilling og installation af fyrringsudrustning for Biomasse- affalds fyrede kedelanlæg, – herunder vandkølet vibrations riste.
  • Design, fremstilling og installation af et bredt sortiment af varmevekslere og røggaskølere.
  • Vedligeholdelse af kedelanlæg, som omfatter alt fra simple reparationer til omfattende projekter vedrørende levetidsforlængelse og modernisering af forbrændingsanlæg og installering af nye komponenter.
  • Anlægsinspektioner og servicebesøg
  • Rådgivning inden for tekniske problemstillingen bl.a. levetidsforlængelse kontra (1:1) udskiftninger etc.