Referencer

Affaldsanlæg

Årstal Opgave
Stockholm Exergi Högdalen CHP- plant 2014 – 2018 Panelvægsudskiftning i kedelanlæg inkl. inconel svejsning
Hammel Fjernvarme 2016 Levetidsforlængelse af affaldsfyret ovn.
VAFAB Miljö Kommunalförbund affaldskedel på Norsaverket Köping 2016 Ny ekonomiser for en 10 MW affaldskedel som erstatning for 3 ældre ekonomisere
Energnisten affaldskraftvarmeanlæg i Esbjerg 2016 Udskiftning af overheder
Horsens Fjernvarme kraftvarmeanlæg 2016 Udskiftning af overheder
Vattenfall AB Sweden kraftvärmeverk i Uppsala 2015 – 2016 Udskiftning af panelvægge i affaldskedel, udskiftning af ekonomiser samt inconel cladding af panelvægge on site
Argo kraftvarmeanlæg 2014 Udskiftning af overheder
Sønderborg kraftvarmeværk 2014 Udskiftning af overheder
Torshavn kommunale forbrændingsanlæg 2013 Renovering af kedelanlæg inkl. installation af ny ekonomiser
REFA affaldskraftvarmeanlæg Lolland Falster 2011 Opgradering af ovnlinje 1 og 2 med et nyt forbrændingsluftsystem
BOFA affaldskraftvarmeanlæg Bornholm 2011 Modernisering af kedelanlæg

Biomasseanlæg

Årstal Opgave
Ørsted Avedøreværket 2017 Konstruktion og installation af vibrationsrist inkl. varmevekslere.
Ørsted Avedøreværket 2014 – 2015 Udskiftning af overhedere
Geco CHP water heating boiler house i Kaunas i Litauen 2015 Levering af 25,5 t/h biomassekedel inkl. kedelrensesystem.
Siauliai biomass power plant i Litauen 40 MW 2012 Konstruktion og installation af komplet kedel inkl. vibrationsrist, ekonomiser, LUFO og div. udrustning.
Varmevekslere Årstal Opgave
Vattenfall AB Sweden kraftvärmeverk Uppsala 2017 Konstruktion og installation af en røggaskøler i block 5.
Stadtwerke Gieβen AG 2010 – 2018 Levering og installation af economisere.
Assenbjerg Energy Technic Aps 2016 -17 Levering af ekonomisere
Parat Halvorsen AS 2016 Levering af ekonomiser