Plant design

CFD beregning (Computationel fluid dynamics)
Nøglen til at designe et biomasse-fyret kraftvarmeværk med optimal ydeevne, er at beherske de vigtigste designdata såsom termiske beregninger og forbrændingsforhold i kedlen. Med stigende variationer i brændstoffer til biomassekraftværker er der også en stigende efterspørgsel efter fleksibilitet i kedlerne. Boilerworks bruger CFD software til præcist at simulere forbrændingsadfærden i kedlen.

PPSD (Power Plant Simulator & Designer)
Vi benytter PPSD simuleringsprogrammer, som er designet til engineering af komplekse varmevekslere, dampkedler, kraftvarmeværker etc. Det giver os mulighed for hurtigt at opbygge en grafisk skematisk præsentation af et kraftvarmeværk indenfor bl.a. røggas cirkulation, reduktion af forbrændingsemissioner samt integreret fyring og kedel.