Fyringsudrustning

Vibrationsrist
Boilerworks vibrationsrist er fremstillet som en vandkølet vibrationsrist, der er koblet direkte til kedlens tvangscirkulerende kredsløb med fleksrør. Risten er bygget af panelrør, som vandet cirkuleres igennem. Ristedrevene er monteret på en kraftig bundramme, der samtidig er en integreret del af stativet for risten. Drevene drives af elektriske motorer og består i øvrigt af en excentrisk aksel.

Brændselsindfødning
Af brændselsindfødning kan nævnes halmopriver og air spouts system.

Slaggehåndtering
Slaggepusheren er et etableret produkt til udledning af slagge og aske fra affaldsforbrændingsanlæg. Askedrageren er konstrueret til en gennemstrømning af våd aske og slagge, og udløbsstemplet tvinger asken til udgangskanalen til at bryde eller fordreje eventuelle store voluminøse stykker. Ikke-deformerbare, faste dele, hvis største dimension nærmer sig eller overstiger afslutningen af udgangskanalen (ca. 1’000 mm), kan ikke udledes.